Alkoholpolitik

På baggrund af den offentlige debat om alkohol på arbejdspladser og i foreningsregi har bestyrelsen i Langhøj Håndbold valgt at fastlægge en alkoholpolitik for foreningen.

Langhøj Håndbold har den grundlæggende holdning, at vi ikke ønsker at prædike til total afholdenhed. Det drejer sig om at have en holdning til at omgås alkohol på en sund og fornuftig måde.

Langhøj Håndbold vil gerne være med til at præge vores unge medlemmer til at have et sundt og fornuftigt forhold til alkohol.

 • Langhøj Håndbold tillader ikke udskænkning af alkohol til ungdomsmedlemmer under 18 år.
  Der kan under ingen omstændigheder udskænkes alkohol til medlemmer under 18 år, selv om forældrene giver tilladelse til det.
 • Langhøj Håndbold forventer, at foreningens trænere, instruktører og ledere omgås alkohol på en sober måde, så længe de har ansvaret for foreningens medlemmer. Her tænkes specielt på børne- og ungdomsmedlemmer.
 • Samme forventning har foreningen til trænere, instruktører, ledere og medlemmer ved kampe, stævner, på ture og lignende.
  Dette gælder også under transport i f.eks. bus, tog eller privat bil.
 • Hvis bestyrelsen observerer eller på anden måde bliver gjort bekendt med, at en person under udførelsen af sin træner-, instruktør- eller lederopgave optræder i påvirket tilstand, vil pågældende blive kontaktet af bestyrelsen og bortvist.
  Langhøj Håndbold vil ikke acceptere, at foreningens tillidsfolk, medlemmer, forældre og øvrige personer med tilknytning til foreningen kører i bil i påvirket tilstand til og fra kampe og stævner.
 • Langhøj Håndbold appellerer til, at chauffører, forældre, trænere, instruktører og holdledere for foreningens ungdomsmedlemmer ikke indtager alkohol i forbindelse med kampe, stævner, opvisninger og lignende.
 • Der kan i enkeltstående tilfælde gives tilladelse til at træneren eller instruktøren – og kun dem – indtager alkohol, f.eks. ved stævner, hvor der f.eks. afholdes lederfest med alkoholudskænkning. Også i dette tilfælde, skal alkohol omgås på en sober måde.
 • Langhøj Håndbold forventer, at klubbens tillidsfolk, medlemmer og forældre erkender, at alle har et ansvar for at foreningens alkoholpolitik efterleves.
 • Hvis en træner, instruktør, leder, et medlem eller en forælder observerer, at en tillidsperson eller anden person med tilknytning til foreningen handler i strid med foreningens alkoholpolitik, er det foreningens håb og forventning, at vedkommende vil meddele sin viden videre til bestyrelsen, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens alkoholpolitik.
  Langhøj Håndbold lover i den forbindelse fuld anonymitet.
 • Alle sager omhandlende alkoholproblemer behandles fortroligt på bestyrelsesniveau og alle handlinger, beslutninger, repressalier m.m. i forbindelse hermed træffes helt og holdent af bestyrelsen.
 • Ændringer af ovenstående alkoholpolitik kan kun besluttes af bestyrelsen og skal godkendes på først kommende generalforsamling.