Vision og værdier

Langhøj Håndbolds vision

  • “Vi vil være kendt som håndboldklubben hvor spillet og de gode oplevelser giver alle lyst til at komme igen”

Langhøj Håndbolds værdier

  • At skabe forpligtende fællesskaber omkring håndboldspillet, således at alle i klubben føler sig godt tilpas, så alle får gode både sportslige og sociale oplevelser med håndboldspillet i Langhøj Håndbold.
  • At der til stadighed arbejdes for at opbygge og vedligeholde en klubånd, som gennemsyrer både børne-, ungdoms- og seniorhåndbolden i Langhøj Håndbold.
  • At hver enkelt spiller udvikler deres evne og kunnen inden for håndboldspillet så meget som muligt gennem en god håndbolduddannelse.
  • At klubben udvikler spillere, som kan forstærke klubbens egne hold eller kan fortsætte deres håndboldkarriere i andre klubber på højere niveauer.